Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9788499021867 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 40,34 €, größter Preis: 54,34 €, Mittelwert: 48,17 €
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Taschenbuch

2008, ISBN: 8499021867, Lieferbar binnen 4-6 Wochen Versandkosten:Versandkostenfrei innerhalb der BRD

ID: 9788499021867

Internationaler Buchtitel. In spanischer Sprache. 450 Seiten, [GR: 27220 - TB/Erziehung/Bildung/Allgemeines /Lexika], [SW: - Education / General], Kartoniert/Broschiert, Klappentext: FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 30 de octubre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. - Preparadors. - Personal sanitari.CONTENIDOEl present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut.En aquest volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball els temes 1 a 15 del programa establert per a les proves selectives.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes ¿ resums finalsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i seguretat social - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals de l¿ens públic Servei Català de la Salut - Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut - Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut - Pla de Salut 2002-2005, publicat per la Generalitat de Catalunya - Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 37/1962 de 21 de juliol, d'Hospitals - Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus - Resolució núm. 32/89 del Consell General d'Infermeria - Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - Decret 3096/1973 de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi Penal - Estatut de personal sanitari no facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973 - Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments - Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris - Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentarisRECURSOS DIDÁCTICOS - Referències a la normativa utilitzada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes - resums finals. FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 30 de octubre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. - Preparadors. - Personal sanitari.CONTENIDOEl present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut.En aquest volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball els temes 1 a 15 del programa establert per a les proves selectives.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes ¿ resums finalsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i seguretat social - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals de l¿ens públic Servei Català de la Salut - Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut - Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut - Pla de Salut 2002-2005, publicat per la Generalitat de Catalunya - Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 37/1962 de 21 de juliol, d'Hospitals - Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus - Resolució núm. 32/89 del Consell General d'Infermeria - Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - Decret 3096/1973 de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi Penal - Estatut de personal sanitari no facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973 - Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments - Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris - Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentarisRECURSOS DIDÁCTICOS - Referències a la normativa utilitzada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes - resums finals.

Neues Buch DEU
Buchgeier.com
Lieferbar binnen 4-6 Wochen (Besorgungstitel) Versandkosten:Versandkostenfrei innerhalb der BRD
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
AUXILIAR DINFERMERIA DE LINSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
AUXILIAR DINFERMERIA DE LINSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Taschenbuch

2008, ISBN: 9788499021867

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN jueves, 30 de octubre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. - Preparadors. - Personal sanitari. CONTENIDO El present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. En aquest volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball els temes 1 a 15 del programa establert per a les proves selectives. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes resums finals DOCUMENTACIÓN - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i seguretat social - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals de lens públic Servei Català de la Salut - Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut - Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut - Pla de Salut 2002-2005, publicat per la Generalitat de Catalunya - Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 37/1962 de 21 de juliol, d'Hospitals - Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus - Resolució núm. 32/89 del Consell General d'Infermeria - Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - Decret 3096/1973 de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi Penal - Estatut de personal sanitari no facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973 - Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments - Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris - Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris RECURSOS DIDÁCTICOS - Referències a la normativa utilitzada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes - resums finals.Versandfertig in über 4 Wochen

Neues Buch Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Versandkosten:zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
AUXILIAR DINFERMERIA DE LINSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
AUXILIAR DINFERMERIA DE LINSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Taschenbuch

2008, ISBN: 9788499021867

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN jueves, 30 de octubre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. - Preparadors. - Personal sanitari. CONTENIDO El present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. En aquest volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball els temes 1 a 15 del programa establert per a les proves selectives. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes resums finals DOCUMENTACIÓN - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i seguretat social - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals de lens públic Servei Català de la Salut - Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut - Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut - Pla de Salut 2002-2005, publicat per la Generalitat de Catalunya - Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 37/1962 de 21 de juliol, d'Hospitals - Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus - Resolució núm. 32/89 del Consell General d'Infermeria - Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - Decret 3096/1973 de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi Penal - Estatut de personal sanitari no facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973 - Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments - Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris - Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris RECURSOS DIDÁCTICOS - Referències a la normativa utilitzada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes - resums finals.Versandfertig in über 4 Wochen, [SC: 0.00]

Neues Buch Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Versandkosten:Versandkostenfrei (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Ed. Cep
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Ed. Cep:
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Taschenbuch

ISBN: 8499021867

Perfect Paperback, [EAN: 9788499021867], Ed. Cep, Spanish, Ed. Cep, Book, Ed. Cep, Ed. Cep, 1025612, Subjects, 349777011, Antiquarian, Rare & Collectable, 91, Art, Architecture & Photography, 51, Audio Cassettes, 267859, Audio CDs, 67, Biography, 68, Business, Finance & Law, 507848, Calendars, Diaries, Annuals & More, 69, Children's Books, 274081, Comics & Graphic Novels, 71, Computing & Internet, 72, Crime, Thrillers & Mystery, 637262, e-Books, 279254, Fantasy, 62, Fiction, 66, Food & Drink, 275835, Gay & Lesbian, 74, Health, Family & Lifestyle, 65, History, 64, Home & Garden, 63, Horror, 89, Humour, 275738, Languages, 61, Mind, Body & Spirit, 73, Music, Stage & Screen, 275389, Poetry, Drama & Criticism, 59, Reference, 58, Religion & Spirituality, 88, Romance, 57, Science & Nature, 279292, Science Fiction, 564334, Scientific, Technical & Medical, 60, Society, Politics & Philosophy, 55, Sports, Hobbies & Games, 13384091, Study Books, 83, Travel & Holiday, 266239, Books, 400530011, English, 400529011, Language (feature_browse-bin), 365481011, Refinements, 266239, Books, 492564011, Paperback, 492562011, Format (binding_browse-bin), 365481011, Refinements, 266239, Books, 182018031, Regular Size, 182016031, Font Size (format_browse-bin), 365481011, Refinements, 266239, Books

Neues Buch Amazon.co.uk
Agapea [Rating: 4.7]
Neuware, Dispatched from Spain in 10 -15 working days. FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 30 de octubre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de l Versandkosten:Europa Zone 1: GBP 3,94 pro Produkt. (EUR 4.40)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Ed. Cep
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Ed. Cep:
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I - Taschenbuch

ISBN: 8499021867

Perfect Paperback, [EAN: 9788499021867], Ed. Cep, Spanish, Ed. Cep, Book, Ed. Cep, Ed. Cep, 1025612, Subjects, 349777011, Antiquarian, Rare & Collectable, 91, Art, Architecture & Photography, 51, Audio Cassettes, 267859, Audio CDs, 67, Biography, 68, Business, Finance & Law, 507848, Calendars, Diaries, Annuals & More, 69, Children's Books, 274081, Comics & Graphic Novels, 71, Computing & Internet, 72, Crime, Thrillers & Mystery, 637262, e-Books, 279254, Fantasy, 62, Fiction, 66, Food & Drink, 275835, Gay & Lesbian, 74, Health, Family & Lifestyle, 65, History, 64, Home & Garden, 63, Horror, 89, Humour, 275738, Languages, 61, Mind, Body & Spirit, 73, Music, Stage & Screen, 275389, Poetry, Drama & Criticism, 59, Reference, 58, Religion & Spirituality, 88, Romance, 57, Science & Nature, 279292, Science Fiction, 564334, Scientific, Technical & Medical, 60, Society, Politics & Philosophy, 55, Sports, Hobbies & Games, 13384091, Study Books, 83, Travel & Holiday, 266239, Books, 400530011, English, 400529011, Language (feature_browse-bin), 365481011, Refinements, 266239, Books, 492564011, Paperback, 492562011, Format (binding_browse-bin), 365481011, Refinements, 266239, Books, 182018031, Regular Size, 182016031, Font Size (format_browse-bin), 365481011, Refinements, 266239, Books

Neues Buch Amazon.co.uk
paperbackshop1 [Rating: 4.8]
Neuware, New book delivered direct from Spain in 10-14 days. Please note: this book is in Spanish. Versandkosten:Europa Zone 1: GBP 3,94 pro Produkt. (EUR 4.40)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 30 de octubre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut. - Preparadors. - Personal sanitari.CONTENIDOEl present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions a les places d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut.En aquest volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball els temes 1 a 15 del programa establert per a les proves selectives.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes ¿ resums finalsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i seguretat social - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals de l¿ens públic Servei Català de la Salut - Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut - Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut - Pla de Salut 2002-2005, publicat per la Generalitat de Catalunya - Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 37/1962 de 21 de juliol, d'Hospitals - Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus - Resolució núm. 32/89 del Consell General d'Infermeria - Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - Decret 3096/1973 de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi Penal - Estatut de personal sanitari no facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973 - Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments - Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris - Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentarisRECURSOS DIDÁCTICOS - Referències a la normativa utilitzada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes - resums finals.

Detailangaben zum Buch - AUXILIAR D´INFERMERIA DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI. VOL.I


EAN (ISBN-13): 9788499021867
ISBN (ISBN-10): 8499021867
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2008
Herausgeber: Editorial CEP, S.L.
450 Seiten
Sprache: spa/Spanisch

Buch in der Datenbank seit 26.06.2011 10:37:39
Buch zuletzt gefunden am 16.12.2015 22:22:03
ISBN/EAN: 9788499021867

ISBN - alternative Schreibweisen:
84-9902-186-7, 978-84-9902-186-7


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher