Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9783640755042 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: € 12,99, größter Preis: € 35,99, Mittelwert: € 19,21
...
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk: Otobiografik metinler ve bir ders modeli - Murathan Icyer
(*)
Murathan Icyer:
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk: Otobiografik metinler ve bir ders modeli - Taschenbuch

2006, ISBN: 3640755049

Taschenbuch, [EAN: 9783640755042], GRIN Verlag, GRIN Verlag, Book, [PU: GRIN Verlag], GRIN Verlag, Seminar paper from the year 2006 in the subject Orientalism / Sinology - Miscellaneous, grade: 2,0, University of Duisburg-Essen (Türkisch), course: Autobiographie, language: Turkish, abstract: Bu ödevde otobiyografik metinlerin neden ortaya çÄktÄÄÄ ve nasÄl bir dil ve anlatÄm tekniÄi kullandÄÄÄ örneklerle anlatÄlacaktÄr. Okullardaki Türkçe derslerinin konularÄndan birisi olan otobiyografi, öÄrencilere öÄretilirken acaba hangi metodlarla öÄretilmelidir. Türk edebiyatÄnda otobiyografisini yazan birçok yazar vardÄr .Fakat biz bunlarÄn arasÄndan şu an en tanÄnmÄş yazarÄmÄz olan ve hatta son zamanlarda uluslararasÄ alanda da başarÄlara imza atmÄş bir edebiyatçÄmÄz olan Orhan Pamuk' un ''ÄSTANBUL'' isimli, kendi hayatÄndan anÄ ve hatÄralarÄnÄ anlattÄÄÄ kitabÄ seçtik. Bu ve bunun dÄşÄndaki birçok otobiyografik metinlerde de görüleceÄi gibi, otobiyografik yazÄlar ,geçmiş olaylarÄ hikaye ederken, anlatÄrken bugünün dilini kullanÄrlar. Anlatan kişi, geçmişte yaşayan, o olaylarÄ içinde bulunduÄu zamanda tecrübe eden kişi deÄildir . Bu durumda anlatÄlanlarÄn doÄru olarak hatÄrlanabilme olasÄlÄÄÄ nedir? Neden okuyucu bir otobiyografide mutluluk ifade eden olaylarÄ okuduktan sonra daha geç unutur? Bu ve buna benzer sorularÄn yanÄtlarÄna ödevde yer verilmeye çalÄşÄldÄ. Bunun dÄşÄnda kitabÄn dil, yapÄ ve içerik yönünden incelenmesi de yapÄldÄ. AyrÄca Orhan Pamuk' un özgeçmişine de kÄsaca yer verildi., 54494011, Lernen & Lehren, 54476011, Wörter & Sprache, 54127011, Lernen & Nachschlagen, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

 Amazon.de (Intern...
Amazon.de
Neuware. Versandkosten:Versandkostenfrei innerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (sofern Lieferung möglich). Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - Murathan Icyer
(*)
Murathan Icyer:
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - neues Buch

2010, ISBN: 9783640755042

ID: 938249937

Seminar paper from the year 2006 in the subject Orientalism / Sinology - Miscellaneous, grade: 2,0, University of Duisburg-Essen (Türkisch), course: Autobiographie, language: Turkish, abstract: Bu ödevde otobiyografik metinlerin neden ortaya çiktigi ve nasil bir dil ve anlatim teknigi kullandigi örneklerle anlatilacaktir. Okullardaki Türkçe derslerinin konularindan birisi olan otobiyografi, ögrencilere ögretilirken acaba hangi metodlarla ögretilmelidir. Türk edebiyatinda otobiyografisini yazan birçok yazar vardir .Fakat biz bunlarin arasindan su an en taninmis yazarimiz olan ve hatta son zamanlarda uluslararasi alanda da basarilara imza atmis bir edebiyatçimiz olan Orhan Pamuk´ un ´´ISTANBUL´´ isimli, kendi hayatindan ani ve hatiralarini anlattigi kitabi seçtik. Bu ve bunun disindaki birçok otobiyografik metinlerde de görülecegi gibi, otobiyografik yazilar ,geçmis olaylari hikaye ederken, anlatirken bugünün dilini kullanirlar. Anlatan kisi, geçmiste yasayan, o olaylari içinde bulundugu zamanda tecrübe eden kisi degildir . Bu durumda anlatilanlarin dogru olarak hatirlanabilme olasiligi nedir? Neden okuyucu bir otobiyografide mutluluk ifade eden olaylari okuduktan sonra daha geç unutur? Bu ve buna benzer sorularin yanitlarina ödevde yer verilmeye çalisildi. Bunun disinda kitabin dil, yapi ve içerik yönünden incelenmesi de yapildi. Ayrica Orhan Pamuk´ un özgeçmisine de kisaca yer verildi. Otobiografik metinler ve bir ders modeli Buch (dtsch.) Taschenbuch 07.12.2010 Bücher>Fremdsprachige Bücher>Türkische Bücher, GRIN Publishing, .201

Orellfuessli.ch
No. 26455596. Versandkosten:Zzgl. Versandkosten. (EUR 15.79)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - Murathan Icyer
(*)
Murathan Icyer:
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - neues Buch

2006, ISBN: 9783640755042

ID: 797873562

Seminar paper from the year 2006 in the subject Orientalism / Sinology - Miscellaneous, grade: 2,0, University of Duisburg-Essen (Türkisch), course: Autobiographie, language: Turkish, abstract: Bu ödevde otobiyografik metinlerin neden ortaya çiktigi ve nasil bir dil ve anlatim teknigi kullandigi örneklerle anlatilacaktir. Okullardaki Türkçe derslerinin konularindan birisi olan otobiyografi, ögrencilere ögretilirken acaba hangi metodlarla ögretilmelidir. Türk edebiyatinda otobiyografisini yazan birçok yazar vardir .Fakat biz bunlarin arasindan su an en taninmis yazarimiz olan ve hatta son zamanlarda uluslararasi alanda da basarilara imza atmis bir edebiyatçimiz olan Orhan Pamuk´ un ´´ISTANBUL´´ isimli, kendi hayatindan ani ve hatiralarini anlattigi kitabi seçtik. Bu ve bunun disindaki birçok otobiyografik metinlerde de görülecegi gibi, otobiyografik yazilar ,geçmis olaylari hikaye ederken, anlatirken bugünün dilini kullanirlar. Anlatan kisi, geçmiste yasayan, o olaylari içinde bulundugu zamanda tecrübe eden kisi degildir . Bu durumda anlatilanlarin dogru olarak hatirlanabilme olasiligi nedir? Neden okuyucu bir otobiyografide mutluluk ifade eden olaylari okuduktan sonra daha geç unutur? Bu ve buna benzer sorularin yanitlarina ödevde yer verilmeye çalisildi. Bunun disinda kitabin dil, yapi ve içerik yönünden incelenmesi de yapildi. Ayrica Orhan Pamuk´ un özgeçmisine de kisaca yer verildi. Otobiografik metinler ve bir ders modeli Buch (dtsch.) Bücher>Fremdsprachige Bücher>Türkische Bücher, GRIN Publishing

Thalia.de
No. 26455596. Versandkosten:, Lieferbar in 2 - 3 Tage, DE. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - Fetullah Icyer
(*)
Fetullah Icyer:
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - gebrauchtes Buch

2006, ISBN: 3640755049

ID: 18781534

Seminar paper from the year 2006 in the subject Orientalism / Sinology - Miscellaneous, grade: 2,0, University of Duisburg-Essen (Turkisch), course: Autobiographie, language: Turkish, abstract: Bu odevde otobiyografik metinlerin neden ortaya c kt ve nas l bir dil ve anlat m tekni i kulland orneklerle anlat lacakt r. Okullardaki Turkce derslerinin konular ndan birisi olan otobiyografi, o rencilere o retilirken acaba hangi metodlarla o retilmelidir. Turk edebiyat nda otobiyografisini yazan bircok yazar vard r .Fakat biz bunlar n aras ndan u an en tan nm yazar m z olan ve hatta son zamanlarda uluslararas alanda da ba ar lara imza atm bir edebiyatc m z olan Orhan Pamuk' un '' STANBUL'' isimli, kendi hayat ndan an ve hat ralar n anlatt kitab sectik. Bu ve bunun d ndaki bircok otobiyografik metinlerde de gorulece i gibi, otobiyografik yaz lar, gecmi olaylar hikaye ederken, anlat rken bugunun dilini kullan rlar. Anlatan ki i, gecmi te ya ayan, o olaylar icinde bulundu u zamanda tecrube eden ki i de ildir . Bu durumda anlat lanlar n do ru olarak hat rlanabilme olas l nedir? Neden okuyucu bir otobiyografide mutluluk ifade eden olaylar okuduktan sonra daha gec unutur? Bu ve buna benzer sorular n yan tlar na odevde yer verilmeye cal ld . Bunun d nda kitab n dil, yap ve icerik yonunden incelenmesi de yap ld . Ayr ca Orhan Pamuk' un ozgecmi ine de k saca yer verildi. used books,books Books, GRIN Verlag GmbH

 Thriftbooks.com
used. Versandkosten:zzgl. Versandkosten.
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - Fetullah Icyer
(*)
Fetullah Icyer:
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783640755042

ID: 522808166_us

Livre, [PU: Grin-Verlag, München]

 Raktuten.fr
Priceminister
1 Offers. Versandkosten:France. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk

Seminar paper aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Orientalistik / Sinologie - Sonstiges, einseitig bedruckt, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen (Türkisch), Veranstaltung: Autobiographie, Sprache: Türkisch, Abstract: Bu ödevde otobiyografik metinlerin neden ortaya çiktigi ve nasil bir dil ve anlatim teknigi kullandigi örneklerle anlatilacaktir. Okullardaki Türkçe derslerinin konularindan birisi olan otobiyografi, ögrencilere ögretilirken acaba hangi metodlarla ögretilmelidir. Türk edebiyatinda otobiyografisini yazan birçok yazar vardir .Fakat biz bunlarin arasindan su an en taninmis yazarimiz olan ve hatta son zamanlarda uluslararasi alanda da basarilara imza atmis bir edebiyatçimiz olan Orhan Pamuk' un ''ISTANBUL'' isimli, kendi hayatindan ani ve hatiralarini anlattigi kitabi seçtik. Bu ve bunun disindaki birçok otobiyografik metinlerde de görülecegi gibi, otobiyografik yazilar ,geçmis olaylari hikaye ederken, anlatirken bugünün dilini kullanirlar. Anlatan kisi, geçmiste yasayan, o olaylari içinde bulundugu zamanda tecrübe eden kisi degildir . Bu durumda anlatilanlarin dogru olarak hatirlanabilme olasiligi nedir? Neden okuyucu bir otobiyografide mutluluk ifade eden olaylari okuduktan sonra daha geç unutur? Bu ve buna benzer sorularin yanitlarina ödevde yer verilmeye çalisildi. Bunun disinda kitabin dil, yapi ve içerik yönünden incelenmesi de yapildi. Ayrica Orhan Pamuk' un özgeçmisine de kisaca yer verildi.

Detailangaben zum Buch - Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk


EAN (ISBN-13): 9783640755042
ISBN (ISBN-10): 3640755049
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: GRIN Publishing
68 Seiten
Gewicht: 0,111 kg
Sprache: tur

Buch in der Datenbank seit 2011-04-06T02:49:54+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2019-04-18T13:41:51+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783640755042

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-640-75504-9, 978-3-640-75504-2


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher