Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9781173149321 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 11,07 €, größter Preis: 33,72 €, Mittelwert: 19,33 €
Inventaire-sommaire des archives communales antérieures à 1790, ville de Lyon. Rédigé par F. Rolle, archiviste adjoint Volume 5 (French Edition) - Rolle Fortuné, Archives communales de Lyon (Creator)
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Rolle Fortuné, Archives communales de Lyon (Creator):
Inventaire-sommaire des archives communales antérieures à 1790, ville de Lyon. Rédigé par F. Rolle, archiviste adjoint Volume 5 (French Edition) - Taschenbuch

2017, ISBN: 9781173149321

ID: 720255095

Publisher: ABC Forlag | Utg. 2014 | | 32 p. | | This book is brand new. | Original title: Hermelin - the Detective Mouse | Language: Svenska --- Information regarding the book: En dag när den lilla musen Hermelin kilar förbi Offley Streets anslagstavla lägger han märke till att den är full av meddelanden: Doktor Parkers läsglasögon saknas, Lady Cumley-Plumleys värdefulla halsband är spårlöst försvunnet och lilla Emma Splotts nalle Bobo verkar också var borta. Så många saker som är försvunna, någon måste nosa reda på dem! Hermelin får snart upp vittringen och lyckas i största hemlighet spåra flera av de förlorade ägodelarna. På maskinskrivna lappar lämnar han sedan ledtrådar var sakerna går att hitta. Människorna på Offley Street jublar och vill absolut fira sin hjälte Hermelin. Vem han nu än är, det spelar ingen större roll. Men stämmer det verkligen ? Hermelin Deckarmusen är inte bara en charmig deckarhistoria fullproppad med roliga detaljer och smarta ledtrådar, utan också en hjärtevärmande berättelse om allas vår längtan efter att få vara med och höra till. Mini Grey föddes i mitten av 1960-talet på en parkeringsplats i just en Mini, växte upp i Wales, studerade i Brighton och bor numera i Oxford med sin familj. Till en början arbetade hon med teaterdesign och som lärare. Mini Grey debuterade 2002 med sin första bilderbok Egg Dropoch har sedan dess skrivit och illustrerat ett tiotal böcker. Hon har även illustrerat åt andra författare. Mini Grey har nominerats till och även fått en rad fina priser, bland andra Kate Greenaway Medaljen, de britiska bibliotekariernas pris. | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Votum & Gullers Förlag | Utg. 2014 | | 177 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Med vilken rätt tar vår generation sig privilegiet att förbruka ändliga resurser på våra barns och barnbarns bekostnad? Det är så vi gör idag. Utvecklingen är ohållbar. Utmaningarna vi möter är komplexa och svårgripbara: Hur ska vi kunna hantera social oro, klimathotet, försurning, biologisk utarmning, ohälsa och naturkatastrofer samtidigt, i vår nya värld av globalisering, urbanisering och finansiella kriser? Människan har dock en enastående förmåga att möta påfrestningar, hot och katastrofer. Även om vi har en lång väg kvar att gå finns det idag goda exempel på lokalt ledarskap, på eldsjälar, på innovativa lösningar, på helhetstänkande och en förståelse för hur framtidens komplexa utmaningar ska hanteras. Den ljusnande framtid är vår är realistisk och faktamässig med en trotsig underton: trots hoten finns plats för hopp, för välgrundad framtidstro. Det är trots allt möjligt att skapa en hållbar värld. Boken vill lyfta fram inspirerande exempel, lyfta fram människans centrala roll i jordens utveckling. Författarna vill åskådliggöra det personliga, det lokala, det stora i det lilla, ledarskapets avgörande betydelse för framtiden. Detta är en bok om att bryta uppgivenheten, den uppgivenhet som riskerar att leda till passivitet, till populism och konflikter. Den ljusnande framtid är trots allt vår! | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Björnlunds förlag | Utg. 2014 | | 40 p. | | This book is brand new. | Original title: Smilla & Milla | Language: Svenska --- Information regarding the book: Smilla och Milla är en berättelse skriven på vers som handlar om hur den elaka katten ständigt sätter skräck i musen Smilla och jagar henne i tid och otid. Till slut får Milla nog av att se sin bästa vän ständigt skräckslagen och alltid behöva gömma sig för den elaka katten. Hon tar tag i problemet och förklarar för katten att hans beteende är oacceptabelt. Men det visar sig att allting är ett stort missförstånd. Kattens tanke är inte att vara ovän med Smilla och Milla, tvärtom. Han vill så gärna vara deras vän och vara med och leka. Men hur ska han visa det? Författare Caroline Björk säger: "Ibland kan det vara problematiskt att knäcka de sociala koderna och på rätt sätt visa vad det egentligen är man vill, i den här berättelsen uppstår exempelvis ett stort missförstånd mellan de olika karaktärerna. Katten, som egentligen är snäll och bara vill bli Smilla och Millas kompis, visar det på helt fel sätt och uppfattas istället som elak och skrämmande och blir deras ovän. Barn är snabba med att döma efter utseende och beteende. Med den här boken vill jag förmedla att utseendet inte spelar någon roll och att det kan krävas en god kommunikation för att lösa problem i sociala relationer. Men kanske mest av allt, vill jag få fram att alla är värda en andra chans, oavsett vem man är. Genom att skriva berättelsen på vers vill jag introducera rimord och stimulera språkutvecklingen på ett roligt och lekfullt sätt. Med den här boken hoppas jag att barnen kan känna att de har upplevt något, att de kan känna igen sig i berättelsen och lära sig någonting av den. Sist men inte minst hoppas jag så klart bjuda på en riktigt underhållande berättelse!" | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Pärlan Förlag | Utg. 2017 | | 352 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Visserligen utropade kung Josua den unga kvinnan Diomeda till arvtagare av tronen i Valarien, men istället har hon drivits i exil. Albrak är på flykt undan Greve Stronius Pärlehand, som har makten i riket och smider ränker som kan betyda undergång för Valarien. Verflickan Ilasa räddas till livet av Albrak när monster anfaller dem och nu följer hon honom som hans personliga tjänare. Denna oförutsedda trio söker tillsammans upp kréernas matriark som vill prata om Valariens framtid. Resan för dem genom den brännande öknen till Sirana, en glittrande stad av glas. Nu står mycket på spel för Valarien. Vem ska regera? Kan Diomeda finna sin väg? Vilka planer har den gåtfulla och mörka ökengudinnan Sirana för Albrak? Och vilken roll spelar Markus av Trolyrien i allt detta? Sagt om Markus av Trolyrien: Boken är skriven med humor och den är lättsam att läsa… Det här är en bra och välskriven bok för fantasyfrälsta. –Anna-Karin Närkling i BTJ:s häfte #2, 2017 Liksom Harry Potter är det en bok som passar alla – barn som vuxna.... den gränslösa och vågade fantasin gör att den sticker ut ... så unikt, så bra! –Tusen sidor | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Bokförlaget Langenskiöld | Utg. 2012 | | 226 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Globalisering är ett begrepp som bitit sig fast. Orsakerna är många. Stockholm har pekats ut som en av de 40 viktigaste ”noderna” i globaliseringen. Storföretagen rör sig allt friare över nationsgränserna. Stadskärnorna blir mer och mer homogena med en cyklande, lattedrickande medelklass som starkt påverkar utvecklingen, handlande på Bondens Marknad. De sociala medierna utvecklas lavinartat och har stor betydelse här, liksom för demokratirörelsen i Nordafrika och Mellanöstern, i Kina och Ryssland. I de globaliserade konflikternas spår har stora folkgrupper tvingats på flykt för sin överlevnad, andra har emigrerat för att skaffa sig bättre levnadsvillkor och/eller för att deras kunskap efterfrågas i deras nya hemland. Turismen står i dag för 5 % av den globala ekonomin och fortsätter växa med städerna som främsta mål, vilket redan märks i Stockholm. Samtidigt demonstrerar jordens stigande temperatur hur miljöfrågorna globaliserats, miljöpåverkan kan inte längre bara betraktas som något privat eller lokalt, den får konsekvenser världen runt. S:t Eriks årsbok vill belysa hur Stockholm tar sig an och formas av globaliseringen, men blickar också tillbaka på den ”förglobaliserade” tiden. Redan innan staden grundats hade vikingarna rest sina runstenar över dem ”som gav föda åt örnarna”. Att det var behovet av en exporthamn för Bergslagens koppar och järnmalm som lade grunden för stadens uppkomst och utveckling är väl känt, men vilken roll hade egentligen Lübeck och hansan? Har historieskrivningen varit alltför nationellt begränsad? Under 1600-talet blev Stockholm en ”nod” i ett större europeiskt maktspel och med Ostindiska kompaniet nådde handeln Kina. Den stora betydelse olika invandrade grupper haft, som tyskar och holländare, finns anledning att framhålla när rädslan för förändringar och det främmande griper kring sig. Utformningen av stadens gator och byggnader har till stor del inspirerats och inte sällan ritats av internationella arkitekter. Då och då har det ändå förekommit konflikter mellan vad som uppfattats som nationell identitet och utländskt inflytande. Vad betydde arkitektstudenternas långa studieresor som ibland sträckte sig bortom Europas gränser? Nationalromantik eller International style? Problematiken är gammal, men varje tid kräver sitt svar. | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: AH Books | Utg. 2015 | | p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: "Du brister i ditt ledarskap" "Låt inte hunden ta över alfarollen" "Du måste markera vem som bestämmer" Säkert har du hört folk uttrycka sig så, men det stämmer inte, vilket denna bok kommer att visa. Anders Hallgren vill här ge en djupareförståelse av ledarskapoch rangordninghos hundar, eftersom begreppen idag ofta är missförstådda och missbrukade. Han framhåller att vi ska ta mindre hårt på vår roll som ledare och koncentrera oss mer på att bli bra som lärare och tränare. Vi ska byta ledarskap mot lärarskap och rangordning mot kamratskap. Den här boken kommer att ändra många hundägares syn på sin hund.Författaren klargör begrepp som dominans, rangordning och status, vilket hjälper den hundintresserade att bättre förstå sin bästa vän - hunden. Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog och den som har grundlagt och utvecklat hundpsykologin. Han har skrivit nära trettioböxker i ämnet och har utbildat andra hundpsykologer i Sverige och utomlands. | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Forzum Förlag | Utg. 2016 | | 96 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: De senaste 20 åren har arbetslivet förändrats väsentligt. Allt högre krav ställs på ditt ledarskap och på dig som chef. När tempot är högt och kraven är många är det lätt att bli en ”zombie” som till största del styrs av omgivningens krav och förväntningar. Det är då lätt att uppleva chefsrollen som stressig och svår att hantera. Det finns en annan väg att gå. Det är möjligt för dig, även i dagens komplexa situation, att balansera ditt ledarskap så att du leder människor på ett bra sätt samtidigt som du trivs och mår bra i rollen som chef. Denna bok ger dig konkreta idéer om hur du kan gå tillväga. Från Zombie till Superchef är en bok som kan läsas från pärm till pärm – alternativt användas som uppslagsbok eller inspirationsbok. Boken handlar om att skapa balans i rollen som chef. Den handlar om att lämna zombie-stadiet och istället börja hantera din roll och dig själv på bästa sätt. Att du ska bli en superchef som trivs i din roll, som uppfattas som en bra chef och som når dina resultat – det är målet. Är du är intresserad av att vässa och utveckla ditt ledarskap? Vill du trivas bättre i rollen som chef? Vill du uppfattas som en bättre chef? Då är jag övertygad om att du kommer att ha nytta av denna bok. Pia Vingestråhle är civilekonom med mer än 25 års erfarenhet inom chef- och ledarskap. Pia är utbildad coach och arbetar som ledarskapskonsult och med förändring/verksamhetsutveckling. Hon är även en uppskattad föreläsare och f örfattare till böckerna ”Framtidens ledarskap” och ”Jag vill ha en bättre chef – Nu!” | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Visto förlag | Utg. 2017 | | 305 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: "Romanen visar att våld föder våld, och att våra ideal lätt kan utnyttjas av dem som vill låta målet helga medlen, eller haren egen agenda. Och hur vi kan manipulera oss själva för att slippa inse hur verkligheten ser ut. Den är skriven med ett suggererande språk, kastar läsaren rakt in i ett skrämmande händelseförlopp, och har i sin intrig ett par tre överraskningar på lut. Här finns väl avvägda formuleringar, slagfärdiga bilder och en rytm i både språk och berättande [...]" Författarcentrum Väst Tre ungdomar; Tyra, Simone och Richard, börjar samla in pengar till ändamål som ligger dem varmt om hjärtat. Men sinom tid övergår deras goda intentioner till våld, rån och sedermera till mord och terrorism. Det visar sig att en i gruppen har en dold agenda. Parallellt med den historien utspelar sig Sandras stillsamma liv, en småbarnsmamma och entomolog vid Naturhistoriska museet i Göteborg. Snart dras hon dock in i en härva som bara växer. En arbetskollega försvinner spårlöst och en flicka börja besöka henne på museet. Vem är flickan och varför är hon så inspirerad av Sandra? Den tankspridde och konstintresserade poliskommissarien, Axel Harryson, sugs in i en historia där gärningsmännens motiv är mångskiftande och där kunskapen om samisk mytologi verkar få en alltmer betydande roll för att försöka lösa mordfallen. Och förhindra förövarnas sista plan. | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: Sjunde Boken Förlag | Utg. 2016 | | 93 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Om dagis/förskolan: Trettio år efter succéboken NÄR PROFESSORN GICK TILL SOCIALEN – Om Familjepolitiken – Som en sandwich! Men de vuxna barnen på ena sidan och de gamla föräldrarna på den andra. Efter sina två tidigare tankeväckande böcker MOR SOM HAVER BARNEN KÄR och I MORGON RINGER JAG HEMTJÄNST knyter författaren ihop säcken med denna tredje debattbok: Så var det ju barnbarnen också! Och den fyrtio år långa debatten om förskolans vara som enda politiskt korrekta alternativ inom barnomsorgen. OM VALFRIHET: Det började med en artikel i tidningen Arbetet där tidigare statssekreteraren i Arbetsmarknadsdepar-tementet Berit Rollén uttalade sig om Äldreomsorgen. Jag vill ha möjlighet att kunna välja det som passar mig även när jag inte längre klarar mig helt själv, säger Rollén och fortsätter: Inom äldreomsorgen i dag ska det vara lika för alla. Varför då? När det inte har varit lika för alla under resten av livet? Har det inte? Har det inte varit lika för alla tidigare i livet? undrar jag.Har Berit Rollén glömt bort att hon i sin roll som statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med Socialdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande Maj-Lis Lööw för en generation sedan slogs med näbbar och klor för en likriktning inom barnomsorgen? Mot föräldrars vilja att själva ta hand om och fostra sina egna barn. Ingen förälder ansågs då myndig att själv välja form för barnomsorgen. Har Rollén glömt bort det? Eller tycker hon måhända annorlunda idag när hon själv tvingas in i ett system som hon inte själv har valt? | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: SISU Idrottsböcker | Utg. 2010 | | 216 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Det är många faktorer som måste vara väl genomtänkta och perfekt tajmade för att en idrottare ska vara i toppform vid rätt tidpunkt, till exempel vid ett olympiskt mästerskap. Hur gör man egentligen? Inigo Mujika är en av världens främsta forskare i ämnet formtoppning. I den här boken presenterar han ett antal modeller för hur olika faktorer avgör vad som fungerar eller inte i en formtoppningsprocess. Fokus på tajming och minskad träningsbelastning Traditionellt har formtoppningsteorier byggt på följande tre faser: 1. Träningsfas ? då träningsbelastningen är mycket hög. 2. Återhämtningsfas - där träningsbelastningen minskas radikalt. 3. Superkompensationsfas ? här har de tidigare överbelastade systemen (till exempel CNS, hjärta och muskulatur) inte bara återhämtat sig utan även ökat sin prestanda. Det är bland annat denna prestandaökning som har en avgörande betydelse för en lyckad formtoppning. I boken fokuserar Inigo Mujika på den andra fasen i formtoppningen. Han har studerat vilken effekt en minskad träningsbelastning får inom ett antal idrotter. Dessa idrotter är: simning, maratonlöpning, triathlon, sprint (såsom i cykel, simning och löpning), artistisk gymnastik, fäktning, golf, rugby och vattenpolo. Boken innehåller också en del om hur man kan planera för flera formtoppar under en kortare period. Intervjuer med erfarna tränare och idrottare Författaren konstaterar att det finns väldigt lite användbar forskning när det gäller formtoppning, särskilt kring lagidrotter. Boken summerar forskningsläget men refererar också till erfarenhetsbaserad kunskap kring ämnet från erfarna tränare och idrottare. OS-guldmedaljören Henrik Nilsson intervjuas i boken. Han har varit framgångsrik med sin formtoppning inför viktiga mästerskap. Bland annat ger han rådet: - Skriv träningsdagbok och bestäm dig på riktigt att du vill vinna. Förberedelserna börjar långt innan en riktig formtoppning! Bestäm vilket datum det gäller och vad du vill bli bäst på, det måste komma på 1:a, 2:a och 3:e plats i prioritetslistan. Du måste kunna fokusera mot ett mål väldigt länge och aldrig tveka i din stenhårda satsning. Stäng alla andra dörrar som ger dig möjlighet till splittrat fokus när du kommer in i en tyngre period. När jag är i toppform känns allt jag gör fysiskt enkelt och jag har massor av energi. Jag är på bra humör och positivt inställd till min kapacitet. Det är den bästa känslan jag kan känna, oslagbar. Extramaterial: Föreläsning med HC Holmberg och Henrik Nilsson Till Formtoppning följer en dvd med en föreläsning om att toppa formen. Föreläsare är HC Holmberg, av många utnämnd som mannen bakom det svenska OS-skidundret i Turin 2006. HC är forskare på Vintersportcentrum i Östersund och träningsexpert åt flera landslag och elitidrottare i sin roll som utvecklingschef för Sveriges Olympiska Kommitté. Han har läst manuset till Formtoppning och säger: - En otroligt intressant bok om ett väldigt viktigt område. Kunskap om formtoppning är förstås avgörande för hur idrottare presterar när det verkligen gäller. Ur innehållet: Vetenskaplig utgångspunkt för formtoppning Modeller för formtoppning Träningslättnad ? en avgörande faktor? Hur länge håller formtoppen? Formtoppning i lagidrotter Formtoppning för uthållighetsidrotter Formtoppning för sprint och poweridrotter Formtoppning för precisionsidrotter En eller flera formtoppar? | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Publisher: BoD | Utg. 2012 | | 160 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Mobiltelefoni, GPS, kraftverk, kreditkort, väderprognoser, animerade filmer, datorspel och mycket mer. I Verklighetens Kvadratrötter visar Marcus Näslund, matematikerstudent vid Uppsala Universitet, hur vår vardag är beroende av matematiken för att existera. Boken behandlar den viktiga frågan om varför matematik är så viktigt, såväl för samhället som för vardagsmänniskan. Gymnasieelever och mattelärare vänder sig boken främst till, även om den utan problem kan läsas av och fascinera vem som helst. Vad som erbjuds är en spännande inblick i det kanske mest missförstådda skolämnet. Förkunskaper är absolut inget krav! Mer information på www.kvadratrot.se Matematikerstudent vid Uppsala Universitet som brinner för matematik, vetenskap och utbildning. Med boken Verklighetenes kvadratrötter vill Marcus Näsund, själv matematikerstudent vid Uppsala Universitet, återupprätta matematiken ett ämne som många ser som onödigt och tråkigt, samtidigt som det har fascinerat människan i tusentals år. Näslund riktar sig framför allt till gymnasieelever och mattelärare för att visa på matematikens många olika användningsområden. Han liknar det vid att man inom språkundervisningen inte bara lär ut ord och grammatik utan också låter eleverna få använda språket och prata med varandra. Visst kan det vara dags att se på matematiken på samma sätt? Boken går på ett intresseväckande sätt igenom nyttan av matematik och matematikernas roll inom ett flertal områden såsom arkitektur, medicin, säkerhet, datorspel, sport, prognoser, energiförbrukning och rymdforskning. I slutet av boken tar Näslund upp några olösta matematiska problem som läsaren kan fundera vidare på. , augusti 2013 | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., Nabu Press, 2010-09-28. Paperback. Good., Nabu Press, 2010-09-28

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
h:strom - Text & Kultur AB / Antikvariat & Bokhandel, h:strom - Text & Kultur AB / Antikvariat & Bokhandel, h:strom - Text & Kultur AB / Antikvariat & Bokhandel, h:strom - Text & Kultur AB / Antikvariat & Bokhandel, h:strom - Text & Kultur AB / Antikvaria
Versandkosten: EUR 11.09
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Rolle Fortune, Archives Communales De Lyon
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Rolle Fortune, Archives Communales De Lyon:
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Taschenbuch

ISBN: 1173149325

Taschenbuch, [EAN: 9781173149321], Nabu Press, Nabu Press, Book, [PU: Nabu Press], Nabu Press, 65140011, Geschichte, 65141011, Afrika, 65383011, Altertum, 65196011, Amerika, 65622011, Arktis & Antarktis, 65400011, Asien, 65450011, Australien & Ozeanien, 65458011, Europa, 65538011, Historische Forschung, 65567011, Militär, 65621011, Militärwissenschaft, 65550011, Nahost, 65449011, Russland, 65597011, Weltgeschichte, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher, 52868011, Geschichte, 52859011, Französische Bücher, 52858011, Weitere Fremdsprachen, 52044011, Fremdsprachige Bücher

Neues Buch Amazon.de (Intern...
the_book_depository_uk
Neuware Versandkosten:Innerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (soferne Lieferung möglich) (EUR 3.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Rolle Fortune, Archives Communales De Lyon
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Rolle Fortune, Archives Communales De Lyon:
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - neues Buch

ISBN: 1173149325

Broché, [EAN: 9781173149321], Nabu Press, Nabu Press, Book, [PU: Nabu Press], Nabu Press, 689214031, Histoire, 405806, France, 405870, Europe, 405788, Monde, 405960, Biographies, 405764, Atlas historiques et ouvrages de référence, 524408, Généalogie, archéologie et autres disciplines, 405916, Grandes Périodes de l'Histoire, 301130, Thèmes, 301061, Livres, 80710011, History, 80711011, Africa, 80766011, Americas, 80953011, Ancient, 81192011, Arctic & Antarctica, 80970011, Asia, 81020011, Australia & Oceania, 81028011, Europe, 81108011, Historical Study, 81120011, Middle East, 81137011, Military, 81191011, Military Science, 81019011, Russia, 81167011, World, 69633011, Subjects, 52042011, Livres anglais et étrangers

Neues Buch Amazon.fr
Book Depository FR
Neuware. Versandkosten:Innerhalb Deutschland, Italien, Luxembourg, Holland und UK. Plus 1.55 EUR pro Produkt sowie lokale Versandkosten.. Expédition sous 1 à 2 jours ouvrés. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 5.50)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Rolle Fortune, Archives Communales De Lyon
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Rolle Fortune, Archives Communales De Lyon:
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Taschenbuch

ISBN: 1173149325

Taschenbuch, [EAN: 9781173149321], Nabu Press, Nabu Press, Book, [PU: Nabu Press], Nabu Press, 65140011, Geschichte, 65141011, Afrika, 65383011, Altertum, 65196011, Amerika, 65622011, Arktis & Antarktis, 65400011, Asien, 65450011, Australien & Ozeanien, 65458011, Europa, 65538011, Historische Forschung, 65567011, Militär, 65621011, Militärwissenschaft, 65550011, Nahost, 65449011, Russland, 65597011, Weltgeschichte, 54071011, Genres, 52044011, Fremdsprachige Bücher

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Amazon.de (Intern...
FastMedia "Versenden von USA"
Gebraucht. Versandkosten:Innerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (sofern Lieferung möglich). Versandfertig in 6 - 10 Werktagen. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Rolle Fortune
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Rolle Fortune:
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5 - Taschenbuch

ISBN: 9781173149321

Paperback, [PU: Nabu Press]

Neues Buch Bookdepository.com
Versandkosten:Versandkostenfrei (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

Detailangaben zum Buch - Inventaire-Sommaire Des Archives Communales Ant Rieures 1790, Ville de Lyon. R Dig Par F. Rolle, Archiviste Adjoint Volume 5


EAN (ISBN-13): 9781173149321
ISBN (ISBN-10): 1173149325
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Nabu Press
76 Seiten
Gewicht: 0,154 kg
Sprache: fre/Französisch

Buch in der Datenbank seit 13.10.2011 01:40:57
Buch zuletzt gefunden am 22.11.2017 15:08:03
ISBN/EAN: 9781173149321

ISBN - alternative Schreibweisen:
1-173-14932-5, 978-1-173-14932-1


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher